Tag: เครื่อง กรอง อากาศ อุตสาหกรรม

เครื่อง กรอง อากาศ อุตสาหกรรม

หลักการทำงานของฟิลเตอร์ในเครื่องกรองอากาศอุตสาหกรรมหลักการทำงานของฟิลเตอร์ในเครื่องกรองอากาศอุตสาหกรรม

ฟิลเตอร์ในเครื่องกรองอากาศอุตสาหกรรม หรือ Air Filter ตัวกรองอากาศ ใช้สำหรับปรับปรุงคุณภาพของลม เพราะลมที่ออกมาจากปั๊มลมนั้น ยังสะอาดไม่เพียงพอ เต็มไปด้วยไอน้ำรวมถึงฝุ่นละออง ตัวกรองอากาศช่วยดักจับฝุ่นละอองหรือแม้กระทั่งไอน้ำ ส่งเสริมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้คุณเข้าใจฟิลเตอร์ในเครื่องกรองอากาศอุตสาหกรรมมากขึ้น เราจะมีอธิบายถึงหลักการทำงานทำให้คุณมองภาพออก ฟิลเตอร์ในเครื่องกรองอากาศอุตสาหกรรมกับหลักการทำงาน เมื่อลมผ่านคลีบบังคับลมเข้าไปหรือเรียกว่า Air In ลดจะเกิดการหมุน ฝุ่นละอองและน้ำ ซึ่งหนักกว่าลมจะเหวี่ยงไปปะทะหลอดแก้ว ...