ทำความรู้จักกับ หนังสือเดินทาง วีซ่า และใบอนุญาตทำงาน แตกต่างกันอย่างไร


ต่อวีซ่าทำงาน

เชื่อว่าทุกคนคงรู้จักกับ วีซ่า ดีอยู่แล้ว โดยเฉพาะท่านที่เคยเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อท่องเที่ยว หรือว่าเดินทางเพื่อทำงาน ซึ่งเอกสารเดินทางไปต่างประเทศเหล่านี้ จะมีหลายแบบ แต่ละแบบก็จะเรียกชื่อต่างกัน ใช้กับวัตถุประสงค์แตกต่างกัน ฉะนั้นวันนี้เราจะพาทุกท่าน มาทำความรู้จักเกี่ยวกับ วีซ่า และการ ต่อวีซ่าทำงาน, พาสปอร์ต และใบอนุญาตทำงาน ว่าแตกต่างกันอย่างไร เพื่อที่จะได้เข้าใจได้ตรงมากขึ้น 

ประเภทของเอกสารเดินทาง 

  • หนังสือเดินทาง หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า พาสปอร์ต เป็นหนังสือที่สำคัญที่สุดเมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศ จะออกโดยกงสุลของกระทรวงต่างประเทศ ซึ่งเอกสารอันนี้ จะเอาไว้แสดงตัวตนของผู้ที่จะเข้าประเทศนั้นๆ จะบอกรายละเอียดหรือข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็น เช่น ชื่อ-นามสกุล, เพศ, วัน เดือน ปีเกิด, สัญชาติ เป็นต้น ซึ่งหนังสือเดินทาง ก็จะมีแยกย่อยออกไปได้อีกหลายประเภท อย่างเช่น ของราชการ, ของประชาชนทั่วไป, ของการทูต, และของชั่วคราว ขึ้นอยู่กับว่าวัตถุประสงค์ของการเข้ามา เพื่ออะไร 
  • วีซ่า เป็นเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐาน ในการเข้าประเทศนั้นๆ ซึ่งจะให้กับคนที่ไม่ได้เป็นคนสัญชาตินั้นๆ หลักฐานอันนี้จะออกโดยกงสุลของประเทศนั้นๆ เมื่อไปยังประเทศที่จะเข้า เจ้าหน้าที่ที่ตรวจคนเข้าเมือง ก็จะตรวจเอกสารเหล่านี้  และถ้าหากได้รับอนุญาต ก็จะมีการประทับตา หรือไม่ก็ติดสติ๊กเกอร์ลงบนหนังสือเดินทาง ซึ่งเอกสารที่เป็นวีซ่านี้ จะมีอายุการใช้งานด้วย ว่ามีอายุเท่าไหร่ อยู่ว่าผู้ที่จะเข้ามา เข้ามาด้วยวัตถุประสงค์อะไร เช่น มาทำงาน เมื่อหมดอายุก็ต้องทำการ ต่อวีซ่าทำงาน ใหม่อีกครั้ง  มาท่องเที่ยว หรือมาอยู่อาศัย เป็นต้น 
  • ใบอนุญาตทำงาน เป็นใบอนุญาต เพื่อให้ชาวต่างชาตเข้ามาทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย อย่างเช่นคนต่างประเทศ หรือแรงงานต่างด้าวของประเทศเพื่อนบ้านของเรา ถ้าหากต้องการเข้ามาทำงานในไทย ก็ต้องมีเอกสารที่เป็นใบขออนุญาตทำงานมาด้วย ถึงจะเข้าทำงานได้ โดยเอกสารฉบับนี้ จะต้องออกโดยกรมจัดหางาน ของกระทรวงแรงงาน ถ้าหากแรงงานของบริษัทหรือองค์กรใด ไม่มีเอกสารฉบับนี้ ก็จะเป็นการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ถือว่ามีความผิด และอาจต้องส่งตัวกลับประเทศด้วย 

ทั้ง 3 ประเภทที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะไปประเทศอะไร หรือเข้าไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไร จะต้องขอเอกสารเหล่านี้ให้ครบถ้วน ถึงจะเดินทางไปได้ และต้องหาข้อมูลเอาไว้ล่วงหน้า เพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง หรือถ้าหากยังไม่เข้าใจ ก็ควรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ก่อน ซึ่งการขอเอกสารต่างๆ เหล่านี้ จะต้องมีค่าใช้จ่ายด้วย แต่ละประเภทก็จะมีค่าใช้จ่ายแตกต่างกัน 

สรุป 

ถ้าหากเราเตรียมเอกสารต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน และตรงกับวัตถุประสงค์ของการเดินทาง ทุกอย่างก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่ต้องมาแก้ไขในภายหลัง และหากเอกสารอันไหนหมดอายุ อย่างเช่น วีซ่า หมดอายุ ซึ่งจะพบได้บ่อยที่สุด และต้องทำทุกครั้ง ก็ต้องทำการ ต่อวีซ่าทำงาน ใหม่ทันที เพื่อให้คุณสามารถอยู่ในประเทศนั้นๆ และทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย เพราะถ้ามองข้ามเมื่อไหร่ ไม่ทำตามกฎ ปัญหาอีกหลายอย่างจะตามมาทันที